KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

DİKSİYON KURSU         -         ETKİLİ İLETİŞİM KURSU        -        ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ      -       BEDEN DİLİ KURSU        CV HAZIRLAMA MÜLAKAAT TEKNİKLERİ        -      KRİZ ZAMAN STRES YÖNETİMİ

 

Gelişebilmek ve başarılı olmak için alan bilgisi kadar bireysel kazanımların da gerekli olduğu temel düşüncesi ile oluşturulan Sun Akademi Kişisel Gelişim Programları katılımcılarının kendilerini tanımalarını ve doğru bir şekilde ifade etmelerini amaç edinmiştir.

 

 

DİKSİYON KURSU

 

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

1.   Türkçeyi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramalarını,

Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamalarını,

Etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmalarını sağlamaktır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASI

1.   Kurs sonunda konuşmanın hem mekaniğini hem de ifadeye dair unsurlarını yakından tanımaları,

 Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

 Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

 Standart Türkçenin genel konuşma kurallarını, dilimizi oluşturan seslerin ‘’fonetik adreslerini’’ ve doğru boğumlama tekniklerini öğrenmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel enstrümanı olduğunu kavrayacak ve dinlemenin değeri üzerine alıştırmalar yapmaları,

Bir metni değerlendirme, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapma ve topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirecek alıştırma ve ödevler üzerinde çalışmaları,

 Etkili iletişim tekniklerine dair örnekleme çalışmaları yapmaları

Sağlanır.

 

PROGRAMIN SÜRESİ :  Toplam 42 Saat

A.    

PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

1.HAFTA

A.      ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 

1.      Etkili İletişimin Temel Kuralları

 

2.      Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi

 

3.      İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar

 

B.      KONUŞMA 

1.      Konuşma Organları (Diyafram, Nefesi Kullanma)

 

2.      Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri

 

3.      Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı

 

4.      Konuşma Hızını Ayarlama 

5.      Anlatım Bozukluklarını Engelleme

2.HAFTA

A.      TÜRKÇEDE ÜNLÜLER (VOKALLER)

1.      Söyleyiş ve Boğumlama

 

2.      Türkçede Ünlüler (Vokaller) / Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu

 

3.      Ünlülerle Alıştırmalar

 

B.      TÜRKÇEDE ÜNLÜLER 

1.      Ünlü Düşmesi, Ses Kaynaşması ve Daralma Kuralı 

2.      Ünlülerle Alıştırmalar 

3.      Türkçede Ünsüzler (Konsonlar)

 

3.HAFTA

               A. TÜRKÇEDE ÜNSÜZLER (KONSONLAR)

        1.      Ünlü – Ünsüz Uyumu

        2.      Ünsüz Türemesi / Ünsüz Düşmesi / Ulama

        3.      Alıştırmalar

 

 B.   TÜRKÇEDE ÜNSÜZLER (KONSONLAR)

        1.       Ünsüzlerin Sınıflandırılması ve Örnekler

        2.       Ünsüzlerle Uygulamalar / Ünsüz Kusurlarının Giderilmesi

        3.      Konuşma Temrinleri (Alıştırmalar)

 

4.HAFTA

               A.  SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLAMA

                       1.       Ünlü ve Ünsüzlerin Fonetik Adresleri

                       2.       Doğru Boğumlama Kuralları

                       3.       Boğumlama Alıştırmaları

                       4.       Planlı Konuşma

                       5.       Yaratıcı Konuşma

               B.  SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLAMA

                       1.       Söyleyişle İlgili Temel Alıştırmalar

                       2.       Boğumlama Alıştırmaları

                       3.        Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi

                       4.        Dil – Dudak Egzersizi

                       5.        Topluluk Karşısında Konuşma

 

5.HAFTA

A.    TONLAMA

1.       Tonlamanın Önemi ve Örnekler

 

2.       Kelime ve Cümle Vurgusu

 

3.       Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 

 

B.    METİN DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 

1.       Metni ve Anlamını Deşifre Etme

         

2.       Edebi Metinler ve Şiir

 

3.       Metin Değerlendirme Alıştırmaları ve Örnekler

 

6.HAFTA

          A.   METİN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

1.       Uzun Soluklu Metinler 

2.       Soğuk Okuma ve Yorumlayıcı Okuma 

3.       Metin Değerlendirme Alıştırmaları

 

C.    SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

1.       Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler

 

2.       Kesmeli Söyleyiş Gerektiren Sözcükler

 

3.       Ses-Hece Eklemeleri/Düşmeleri

 

7.HAFTA

         A.   İLETİŞİM VE İFADE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

                1.    Yabancı Kökenli Sözcükler

                2.     Telefonla Doğru ve Etkili İletişim

                3.     Yüz yüze İletişim

         B.    ETKİLİ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ VE İMAJ

                1.     Etkili Dinleme

                2.     Beden Dilinin Evrensel ve Yöresel Normları

                3.     İmaj ve Kimlik

 

SINAVLAR - SERTİFİKALAR

Sun Akademi Diksiyon Eğitimi mezunlarımız eğitim sonrasın da MEB’ den atanan müfettişler gözetiminde kurumumuzda MEB sınavına girerler. Sınav sonrası başarı gösteren kursiyerlerimiz sahip olacakları 2 adet sertifika ile sektör içinde “Diksiyon Eğitimi Uzmanı” olarak yer alırlar.  

1 - Sun Akademi  Diksiyon Eğitimi Başarı Sertifikası

2 - M.E.B. Onaylı Diksiyon Eğitimi Uzmanlık Sertifikası 

  • Eğitim sonrasında sahip olacağınız M.E.B. Onaylı Sertifika bu alanda verilen EN GEÇERLİ sertifikadır. M.E.B. Onaylı Sertifika diploma niteliğinde olup Türkiye’nin her yerinde geçerliliği bulunmaktadır.
  • Bu alanda kendinizi geliştirmeniz halinde, eğitim sonunda sahip olacağınız MEB sertifikası sayesinde MEB’e bağlı özel eğitim kurumlarında eğitmenlik de yapabilirsiniz.
  • Hiç kuşkusuz ki sahip olunan sertifikaların geçerliliği çok önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki alınan eğitimin kalitesi ve uygulanabilirliği çok daha önemlidir. 

 

 

 

Beden dilini kullanım tarzımız, ses tonumuz ve en önemlisi sözel/yazılı ifade biçimimiz sosyal yaşantımızda ya da iş yaşamında kendimizi anlatabilmek için kullandığımız araçlardır. Bir topluluk karşısında etkili sunum yapabilmek yani anlatmak istediğimiz konuyu dinleyicilere en iyi şekilde aktarabilmek için sunumumuzu bir sistem içine oturtarak tamamlamak, hem sunum yapan kişi açısından, hem de dinleyici açısından oldukça fayda sağlamaktadır.

 

 

BEDEN DİLİ  

“Bedenimiz Konuşuyor…”

Hiç kuşkusuz ki doğru beden dili ile desteklenen iletişim karşı taraf üzerinde daha etkili olmanızı sağlayacaktır.

Böylelikle ağzınızdan dökülen kelimeler ile vücut şekliniz örtüşerek hitap ettiğiniz kişiler üzerindeki inandırıcılığınız ve etkiniz artacaktır.

 

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

“ Herkes Beni Dilesin! ” demekle olmuyor…

Beden dilini kullanım tarzımız, ses tonumuz ve en önemlisi sözel-yazılı ifade biçimimiz sosyal yaşam ve iş yaşamınızda kendimizi ifade edebilmek için kullandığımız en temel araçlardır.

Bir topluluk karşısında Etkili Sunum yapabilmek, anlatmak istediğimiz konuyu dinleyicilere en iyi şekilde aktarabilmek için sunumumuzu belirli bir sistem ile yürütmek gerekmektedir.

Sun Akademi Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ne katılarak Etkili bir sunumun bütün inceliklerini öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

 

CV HAZIRLAMA VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İş yaşamında CV olarak bilinen özgeçmişler, kişinin iş veren tarafından mülakata çağırılmasını sağlayan iş bulma sürecindeki en önemli adımlardan biridir.CV hazırlarken kişisel bilgilerin, fotoğraf seçiminin ve en önemlisi alınan eğitimlerin en iyi şekilde işverene aktarılabilmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sun Akademi, kursiyerlerine bu alanda hizmet vererek onlara iş bulma sürecinde yardımcı olmaktadır.

Kişinin CV’si başvuruda bulunduğu iş için uygun nitelikte ise 2. aşama olan mülakat sürecine sıra gelecektir.Bu noktada kişinin kendini hem sözel, hem yazılı, hem de görsel olarak ifade etmesi gerekecektir.Mülakat sırasında kendini etkili teknikler ile doğru şekilde ifade eden kişiler, işveren üzerinde olumlu bir etki yaratarak iş başvurularının olumlu sonuçlanmasını sağlarlar.

 Başa Git

Bu sitede Mplus Portal yazılımları kullanılmaktadır.
UA-111966033-1